VERKSAMHET

Ägarfamiljen skall genom i första hand eget arbete underhålla och förvalta befintligt bestånd.

Ha nära kontakt med hyresgäster.
Vid eventuella fel eller störningar ha dygnetruntjour.
Vara lätt nåbar genom mail, post, fax och mobilnummer till flera kontaktpersoner.

Eget kvalitetssystem för regelbundet underhåll samt översyn vid lägenhetsbyten.
Ansluten till "Egenkontroll för Fastighetsägare" för de myndighetskrav som ställes.

Aktivt arbeta med att optimera energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan. I Arkösund har värmepumpar och solfångare monterats för att sänka oljeförbrukningen. I Söderköping fjärrvärme.
Lågenergilampor och tidstyrningar på ljus och ventilation.
Vattenbesparande utrustning. El från vattenkraft.

Serva lägenhetssökande genom att föra kölistor och ringa vid lediga lägenheter.
Ta väl hand om sökande från andra orter, visa runt i staden och dess olika lägenhetsområden, vara behjälplig vid kontakter med andra fastighetsägare.
Deltaga i och stötta aktiviteter för att göra orterna vi är verksamma i populära.

Copyright © 2019 Sahlin Fastigheter AB

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.